محبوبه مقبلی

بازیگر
محبوبه مقبلی متولد سال 1320، بازیگر است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پهلوانان نمیمیرند
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر عطر گل یاس
۵ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر باغ گیلاس
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما