آنتونی ادواردز

بازیگر
بازیگر آمریکایی استاز فیلم های معروف او می توان به فیلم تاپ گان و زودیاک و فراموش شده اشاره کرد.

عکس‌های آنتونی ادواردز


آنتونی ادواردز
آنتونی ادواردز
آنتونی ادواردز
آنتونی ادواردز
آنتونی ادواردز
آنتونی ادواردز
آنتونی ادواردز
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر داستان مردگان متحرک
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زودیاک
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۷۹۱ رای

امتیاز شما