کارل گایدوزک

نویسنده
کارل گایدوزک (Karl Gajdusek) نویسنده و تهیه کننده آمریکایی متولد 1968 است. او فیلمنامه «برادران تنی» و «مرد نوامبر» را نوشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر کینگزمن
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد نوامبر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین روزهای جنایت آمریکایی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما