بهزاد قدیانلو

بازیگر
بهزاد قدیانلو بازیگر و کمدین ایرانی است.

عکس‌های بهزاد قدیانلو


حامد بهداد و بهزاد قدیانلو در فیلم «مارموز»
اولین عکس از فیلم پربازیگر «ما همه با هم هستیم»
فیلم «ما همه با هم هستیم»
«ما همه با هم هستیم»
حامد بهداد و بهزاد قدیانلو در فیلم سینمایی «مارموز»
حامد بهداد و بهزاد قدیانلو در «مارموز»
فیلم «مارموز»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ما همه با هم هستیم
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۳۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر قانون مورفی
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۳۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر مارموز
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۶۰ رای

امتیاز شما