جان کلیز

نویسنده, بازیگر
بازیگر انگلیسی، کمدین، نویسنده و تهیه کننده فیلم است.او موفقیتش به عنوان فیلم نامه نویس را در حاشیه فستیوال ادینبورگ و به عنوان بازیگر در فیلم گزارش فراست (۱۹۶۶) به دست آورد.در اواخر دههٔ ۶۰ میلادی به عضویت گروه کمدی مونتی پایتون (Monty Python) درآمد.

عکس‌های جان کلیز


جان کلیز
جان کلیز
جان کلیز
جان کلیز
جان کلیز
جان کلیز
جان کلیز
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ایگور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شرک 4
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مسابقات رالی جاده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کبوتر بی باک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شرک 3
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کلیفورد سگ بزرگ قرمز
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هری پاتر و تالار اسرار 2
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر 9 یار سنجابی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر روزی که زمین از حرکت ایستاد
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مانتی پایتون و جام مقدس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مانتی پایتون و جام مقدس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما