نازنین فراهانی

نویسنده, بازیگر
نازنین فراهانی در سال 1352 در تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل روزنامه نگاری از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی همچنین فعالیت مطبوعاتی را از سال 1372 تجربه کرد و بازی در سینما را از سال 1378 با فیلم «زیر پوست شهر» به کارگردانی «رخشان بنی اعتماد» آغاز کرد.

عکس‌های نازنین فراهانی


نازنین فراهانی، کاظم ملایی و لوون هفتوان در پشت صحنه فیلم «کوپال»
کاظم ملایی و نازنین فراهانی در پشت صحنه فیلم «کوپال»
نازنین فراهانی در «کوپال»
نازنین فراهانی در فیلم سینمایی «کوپال»
نازنین فراهانی در فیلم «کوپال»
پشت صحنه «مهمونی کامی»
بازیگران فیلم «مهمونی کامی»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «نبات»
موزیک ویدئو فیلم «نبات»
آنونس سریال «ترور خاموش»
آنونس فیلم «خانه پدری»
پوستر جنگل آسفالت
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خورشید آن ماه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مستوران 2
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مصلحت
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر تارا
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ترور خاموش
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر سرگذشت
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر ملکاوان
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر مستوران
۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه یک زندگی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب هامون
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طعم شیرین خیال
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۶۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر دیگری
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر نزدیک تر
۵.۹۶ /۱۰

از مجموع ۱۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر آهسته در سکوت
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر موقت
۵.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پوست شهر
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۳۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر فیگور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دل بی قرار
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر از کنار هم می گذریم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گروه آلما
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر نبات
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر خانه پدری
۷.۳۹ /۱۰

از مجموع ۵۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه پنهان
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر صداها
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر کوپال
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۲۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر مهمونی کامی
۴.۱۷ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر پدیده
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چهار باندی
۳.۷۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر چشم
۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر فرود در غربت
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی همه خواب بودند
۵.۸۶ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تهران ساعت 7 صبح
۹ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر این سیب هم برای تو
۵.۰۳ /۱۰

از مجموع ۱۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر پدیده
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما