معصومه بافنده

بازیگر
معصومه بافنده متولد 58 تهران بازیگر ایرانی است. او مدرک روانشناسی دارد.
September 21, 1979 (۴۵ سال )

عکس‌های معصومه بافنده

فیلم کوتاه «پل»
معصومه بافنده در سریال «به رنگ خاک»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «خانه پدری»
پوستر دست ناپیدا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ساختمان 85
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر تمام رخ
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات رعد
۱ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ خاک
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر ایل دا
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه پدری
۷.۳۹ /۱۰

از مجموع ۵۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر زخم
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر اولین انتخاب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جاده چالوس
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آقای مدیر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما