ساسان قاسمی

بازیگر
ساسان قاسمی متولد 1348 در تربت حیدریه، دارای کارشناسی نمایش گرایش بازیگری از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تربیت مدرس و کاردانی بنا و ابنیه تاریخی از دانشکده میراث فرهنگی است.
April 24, 1969 (۵۵ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر به من نگاه کن
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما