نجفی

بازیگر, دکور, طراح صحنه و لباس
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر جاهل ها و ژیگول ها
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پسرخوانده
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر افق
۴.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر حریص
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر عطش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دزد شهر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خداداد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مشهدی عباد
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تونل
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آدمک
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آدمک
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما