سیدجمال سیدحاتمی

کارگردان, نویسنده, دستیار کارگردان

عکس‌های سیدجمال سیدحاتمی


پشت صحنه «لاک قرمز»
عوامل «لاک قرمز» در اکران این فیلم در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
عوامل «لاک قرمز» در اکران این فیلم در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
سیدجمال سیدحاتمی کارگردان فیلم «لاک قرمز»
گروه فیلم سینمایی «لاک قرمز»
سیدجمال سیدحاتمی در پشت صحنه فیلم «لاک قرمز»
سیدجمال سیدحاتمی در نمایی از پشت صحنه فیلم «لاک قرمز»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سرزمین مادری
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهیار عیار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بام بالا
۶ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر سرگذشت
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر اوقات مشترک آنها
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لاک قرمز2
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر محکومین
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر انگشتر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لاک قرمز
۶.۵۹ /۱۰

از مجموع ۴۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر از رئیس جمهور پاداش نگیرید!
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر خیابان های آرام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ما همه خوبیم
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خیابان های آرام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ما همه خوبیم
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دارا و ندار
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شوخی
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر از رئیس جمهور پاداش نگیرید!
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر انگشتر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پناهنده
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما