علی عمرانی

بازیگر, منشی صحنه, دستیار صحنه و لباس
علی عمرانی متولد 14 تیر 1339 در بهشهر، بازیگر ایرانی است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1369 با فیلم مجنون آغاز کرد. وی برادر محمد و رضا عمرانی است.
November 26, 1960 (۶۴ سال )

عکس‌های علی عمرانی


اشکان خطیبی و على عمرانى بر روی فرش قرمز فیلم «سینما نیمکت» در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
فرش قرمز فیلم«سینما نیمکت» در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
فرش قرمز فیلم «سینما نیمکت» در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
على عمرانى و اشکان خطیبى در نمایی از فیلم سینمایی «سینما نیمکت»
هومن برق نورد، مهتاب نصیرپور، على عمرانى و اشکان خطیبى در نمایی از فیلم سینمایی «سینما نیمکت»
نمایی از فیلم «سینما نیمکت» ساخته محمد رحمانیان
نمایی از فیلم «سینما نیمکت»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هتل
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سال های ابری
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر سرگیجه
۵.۵۹ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر بال های خیس
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جراحت
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر خسوف
۵.۹۱ /۱۰

از مجموع ۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر اسرافیل
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۳۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرگار
۳.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر نیمکت
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر به کجا چنین شتابان
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر این سه نفر
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۱ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آقای دلار
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آرایش غلیظ
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۶۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آرزو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پرواز در ارتفاع صفر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عصر پاییزی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر این زمینی ها
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سینما نیمکت
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۳۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر چهره به چهره
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخر بازی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و خورشید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ابراهیم خلیل الله
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مجنون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما