شراره رخام

بازیگر
شراره رخام در سال 1350 در تهران متولد شد. وی لیسانس زبان روسی از دانشگاه آزاد و همچنین لیسانس بازیگری از جهاد دانشگاهی می باشد.

عکس‌های شراره رخام

شراره رخام در نمایی از فیلم مبارزان کوچک
شراره رخام و مهران رجبی در نمایی از فیلم مبارزان کوچک
تست گریم بازیگران فیلم ویدیویی «دن وارینی»
تست گریم بازیگران سریال «دنیای گمشده»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هولیا
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلانتر 2
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پول کثیف
۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر پارمیدا
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اشک نرگس
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اپاتان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های پایین شهر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختران انتظار
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر تلنگر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاهان
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر چشمان سیاه
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مبارزان کوچک
۳.۳۹ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر راز یک حقیقت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هنگامه
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر غوغا
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دفترخانه شماره 13
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چارسو
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس ازدواج
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فقط به خاطر تو
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پل سیزدهم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جوان امروز
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دو ماه شمسی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب آفتابی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بی پناه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دنیای گمشده
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آتش و شبنم
۸.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دن وارینی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شهر من
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لاله‌های واژگون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فیلسوف‌های احمق
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صفر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زنان ونوسی، مردان مریخی
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سمفونی تاریک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عروس کاغذی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما