ولفگانگ پترسن

کارگردان, نویسنده
یک کارگردان و تهیه کننده اهل آلمان است.

عکس‌های ولفگانگ پترسن


ولفگانگ پترسن
ولفگانگ پترسن
ولفگانگ پترسن
ولفگانگ پترسن
ولفگانگ پترسن
ولفگانگ پترسن
ولفگانگ پترسن
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تروی
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۹۵۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر پوزیدون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کشتی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کشتی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما