مهدی رئیس فیروز

کارگردان, نویسنده, بازیگر
مهدی رئیس فیروز متولد 1306 تهران، فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی است. وی فعالیت سینمایی را با بازی در فیلم «عمر دوباره» به کارگردانی پرویز خطیبی آغاز و با کارگرانی فیلم «ولگرد» به فعالیت خود ادامه داد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر لج و لجبازی
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوچ
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر غیرت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هم قسم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماجراجویان خشن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آقا رضای گل
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر این دست کجه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ تخم طلا
۸.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر نوبر اصفهان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلقک ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرود زندگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازی خطرناک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف و زلیخا
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب گناه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رودخانه وحشی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیر گنبد کبود
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ایمان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کدخدا
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بیست سال انتظار
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گلی در شوره زار
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مروارید سیاه
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر می میرم برای پول
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرشته وحشی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیمان دوستی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رستم و سهراب
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پایان رنج ها
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لغزش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ولگرد
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرود زندگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یوسف و زلیخا
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب گناه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ایمان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کدخدا
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گلی در شوره زار
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرشته وحشی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیمان دوستی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پایان رنج ها
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لغزش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ولگرد
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه های روستائی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سرسام
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب نشینی در جهنم
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر آلما
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه طوفان
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کدخدا
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بیست سال انتظار
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مسیر رودخانه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مروارید سیاه
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فرشته وحشی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عمر دوباره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زیر گنبد کبود
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گلی در شوره زار
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرشته وحشی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما