اکبر هاشمی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
اکبر هاشمی متولد سال 1300 در تهران می باشد. فعالیت در سینما را از سال 1338 با فیلم «یکی بود، یکی نبود» به عنوان بازیگر آغاز کرد. در سال 1350 در تهران درگذشت.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر فیل و فنجان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر طلاق
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ببر رینگ
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم زیر پای من
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر بن بست
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد دهکده
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قلب های طلایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پا برهنه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دو کبوتر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بلند پرواز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آقا مهدی کله پز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین نبرد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رعد و برق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خانه به دوشان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان بابا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه مردها
۸.۳۴ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر ضرب شست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گردش روزگار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کشتی نوح
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قوس و قزح
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سر سخت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چوب خدا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنجه آهنین
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مأمور 0008
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گل آقا
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فراری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زیبای خطرناک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی تبهکاران
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه خورشید
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مقصر پدرم بود
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقا دزده
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ولگرد قهرمان
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر صیادان نمکزار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیطان سفید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیرمرد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زشت و زیبا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در دنیا بیگانه بودم
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گردن کلفت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کمینگاه شیطان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرکش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دختر ولگرد
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر وحشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردها و جاده ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زن ها فرشته اند
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خشم و فریاد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر طلای سفید
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمین تلخ
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین گذرگاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عسل تلخ
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آرامش قبل از طوفان
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان بابا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صیادان نمکزار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر صیادان نمکزار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آخرین گذرگاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رانندگان جهنم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر صیادان نمکزار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آخرین گذرگاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما