پارمیدا شوقی

بازیگر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خیابان های آرام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دیشب باباتو دیدم آیدا
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما