جواد ارشاد

کارگردان, نویسنده, تدوین
جواد ارشاد متولد 1338 کاشمر، فارغ التحصیل سینما با گرایش کارگردانی است. وی فعالیت سینمایی خود را با کارگردانی و نویسندگی فیلم «زیر درخت کنار» آغاز کرد.
April 28, 1959 (۶۵ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دوردست ها
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره حیات
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راه بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خاک گرم
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راز پرواز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر زیر سایه کنار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راز پرواز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیر سایه کنار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما