مسعود آب پرور

کارگردان, نویسنده, بازیگر
مسعود آب پرور متولد 1340 تهران، فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشکده سینما و تئاتر است. از فعالیت های جنبی او میتوان به کارشناسی سناریو و فیلم در بنیاد سینمایی فارابی، تأسیس «کارگاه گسترش هنر» و طراحی کلیپ های ایرانی اشاره کرد.
June 22, 1961 (۶۳ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رحیل 2
۲.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رحیل
۲ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر لژیونر
۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مستوران
۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 2
۷.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 1
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات 125
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه
۱ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهر خاموش
۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر معما
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زخم
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت 25
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قتل آنلاین
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پنجره ای رو به آفتاب
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زندگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ترانزیت
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایراندخت
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ستارخان
۸.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر سفر جادویی
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دره شاپرک ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازگشته
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دره شاپرک ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دره شاپرک ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما