محمدعلی فردین

کارگردان, نویسنده, بازیگر
محمدعلی فردین متولد 1313 تهران، دارای مدرک تحصیلی متوسطه است. وی سینمای حرفه ای را با بازی کوتاهی در فیلم «دوقلوها» به کارگردانی شاپور یاسمی آغاز کرد. فردین از چهره های معروف سینمای ایران است که توانست با محبوبیتش بینندگان را با سینما آشتی دهد. از دیگر فعالیت های وی میتوان به ورزش کشتی اشاره کرد. او فروردین 1379 در 70 سالگی چشم از جهان فروبست.
April 7, 1930 (۹۴ سال )

عکس‌های محمدعلی فردین

محمدعلی فردین و ناصر ملک مطیعی در فیلم «سکه شانس»
فیلم «سکه شانس»
محمدعلی فردین، شهروز رامتین و ایرج قادری در فیلم «میعادگاه خشم»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دختری فریاد می کشد
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم زیر پای من
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه های روستائی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گدایان تهران
۷.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر قصر زرین
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پر امید
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر مواظب کلات باش
۹.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان قلب ها
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر برزخی ها
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر بر فراز آسمانها
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر غزل
۷.۳۴ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر قرار بزرگ
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تعصب
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ناجورها
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شکست ناپذیر
۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر سلام بر عشق
۹.۸۵ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر جوانمرد
۸.۶۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصه شب
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جبار سرجوخه فراری
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم + من
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر یک خوشگل و هزار مشکل
۹ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر همای سعادت
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر میعادگاه خشم
۸.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر مردان خشن
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد هزار لبخند
۷.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر راز درخت سنجد
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بابا شمل
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر ایوب
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یاقوت سه چشم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از جنوب شهر
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه مردها
۸.۳۴ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر سکه شانس
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر نعره طوفان
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بهشت دور نیست
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مردانه بکش
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طوفان بر فراز پاترا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خشم کولی
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر طوفان نوح
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه جوانمردی
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۹.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از تهران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حاتم طائی
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جهان پهلوان
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مو طلایی شهر ما
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گنج قارون
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان قهرمانان
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و انتقام
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل خوشگلا
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ببر کوهستان
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیر رودخانه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دهکده طلایی
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقای قرن بیستم
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر انسان ها
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ساحل انتظار
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زن ها فرشته اند
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گرگهای گرسنه
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طلای سفید
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمین تلخ
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد نیمه شب
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر بیوه های خندان
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر فردا روشن است
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چشمه آب حیات
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گدایان تهران
۷.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر قصر زرین
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان قلب ها
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر بر فراز آسمانها
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر قرار بزرگ
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر قصه شب
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم + من
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حاتم طائی
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و انتقام
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل خوشگلا
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر گرگهای گرسنه
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بر فراز آسمانها
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر قرار بزرگ
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر قصه شب
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم + من
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سکه شانس
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل خوشگلا
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر گرگهای گرسنه
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان قلب ها
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر قصه شب
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر حاتم طائی
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و انتقام
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل خوشگلا
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر قرار بزرگ
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر قرار بزرگ
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما