مجید نوروزی

بازیگر

عکس‌های مجید نوروزی


مجید نوروزی در سریال «نجوا»
نغمه ارجمند، مجید نوروزی و سوگل خلیق در اتاق گریم سریال «نجوا»
مجید نوروزی در سریال «گاندو»
مجید نوروزی در سریال تلویزیونی «گاندو»
وحید رهبانی و مجید نوروزی در سریال «گاندو»
مجید نوروزی و عرفان ابراهیمی در پشت صحنه سریال «گاندو»
مجید نوروزی در فیلم «زنبور کارگر»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سیاه چاله
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر غربت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زنبور کارگر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مصلحت
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر تارا
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو 2
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و پلنگ
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوزیست
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد بازنده
۵.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسخ نرگس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۸.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه فنی
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پای مادر
۵.۸۲ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر نجوا
۳.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر محکومین
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ستاک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما