حمید نعمت الله

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
حمید نعمت‌الله متولد 1346 در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1374 در مقام دستیارکارگردانی فیلم ضیافت آغاز کرد و اولین فیلم بلند خود را در سال 1382 به نام بوتیک ساخت.

عکس‌های حمید نعمت الله


پشت صحنه فیلم «بی پولی»
پشت صحنه فیلم سینمایی «بی پولی»
پشت صحنه «بی پولی»
لیلا حاتمی، کوروش تهامی و حمید نعمت الله در اکران مردمی فیلم «رگ خواب»
کوروش تهامی و حمید نعمت الله در اکران مردمی فیلم «رگ خواب»
حمید نعمت الله در پشت صحنه فیلم سینمایی «رگ خواب»
حمید نعمت الله در پشت صحنه «رگ خواب»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سرباز
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر قاتل و وحشی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر وضعیت سفید
۷.۸۴ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر شعله ور
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر بی پولی
۶.۸۱ /۱۰

از مجموع ۵۱۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر ای دوست مرا به خاطر آور
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بوتیک
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۳۴۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر چشم و ابرو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آرایش غلیظ
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۶۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر گل من گلی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کاشانه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سر به مهر
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر مقلد شیطان
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر قاتل و وحشی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر وضعیت سفید
۷.۸۴ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر شعله ور
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر بی پولی
۶.۸۱ /۱۰

از مجموع ۵۱۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر ای دوست مرا به خاطر آور
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بوتیک
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۳۴۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر چشم و ابرو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رگ خواب
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۴۴۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر آرایش غلیظ
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۶۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر بیا از گذشته حرف بزنیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قاتل و وحشی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رگ خواب
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۴۴۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر به صرف شربت و شیرینی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خوابم می‌آد
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر سیاوش
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما