کوپال مشکوت

کارگردان, نویسنده, عکس
کوپال مشکو‎ت در سال 1331 در کرمان متولد شد. از سال 1353 به فعالیت در سینمای آماتور مشغول شد. فعالیت در سینمای حرفه ای را از سال 1360 با دستیاری کارگردان در فیلم «کرکس ها می میرند» آغاز کرد. در سال 1364 به کانادا مهاجرت کرد. وی فرزند هادی مشکوت (تهیه کننده) می باشد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رنگین کمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آقا مهدی وارد می شود
۸.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر جایزه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر در آخرین لحظه
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دل خودش می خواد
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقای جاهل
۷.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر سارق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جوجه فکلی
۹ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر مبارزی در نیمه راه/شب بازیگران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرار از بند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نان و نمک
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دو کله شق
۹ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر هیولا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر والده آقا مصطفی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرایدار
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بی نشان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بابا گلی به جمالت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دفاع از ناموس
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پلنگ در شب
۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر بوف کور
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یاور
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر میرم بابا بخرم
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گلنسا در پاریس
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گروگان
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عروس پابرهنه
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جوانمرد
۸.۶۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر پری خوشگله
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر هلوی پوست کنده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جنوبی
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بیقرار
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر بازداشتگاه
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر سیاه راه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیراک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازداشتگاه
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر لانه عقابها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پیراک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما