فخری پازوکی

بازیگر
فخری پازوکی، بازیگر قدیمی تئاتر و سینما اوایل بهمن درگذشت. وی سال 1354 در فیلم هم قسم به کارگردانی مهدی رئیس فیروز بازی کرد. در سال های پس از انقلاب هم یکی از نقش های اصلی مجموعه تلویزیونی شاه دزد را برعهده گرفت. آخرین کار وی، مجموعه تلویزیونی آرایشگاه زیبا می باشد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هیچکی بابا نمیشه
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر داش پالکی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر وسوسه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم قسم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عمو یادگار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گناه من چیست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پریچهر
۷.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما