پارسیا شکوری فر

بازیگر
پارسیا شکوری فر بازیگر ایرانی است.

عکس‌های پارسیا شکوری فر


فیلم «قهرمانان کوچک»
فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک»
«قهرمانان کوچک»
نمایی از فیلم «قهرمانان کوچک»
فیلم «وای آمپول»
شهرام قائدی و پارسیا شکوری فر در نشست خبری فیلم «وای آمپول»
پارسیا شکوری فر، ارژنگ امیرفضلی و جواد رضویان در فیلم «لازانیا»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «لازانیا»
پوستر حقه باز دم دراز
۳.۲۵ /۱۰

از مجموع ۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر بابا سیبیلو
۶.۱۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرجوخه
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر قرعه
۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر والدین امانتی
۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مرد نقره ای
۷.۶۵ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر بازیگوش ها
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شش قهرمان و نصفی
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پری
۴.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر لازانیا
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمانان کوچک
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۱۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پری 2
۷.۴۵ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر وای آمپول
۴ /۱۰

از مجموع ۷۷ رای

امتیاز شما