علی باقری

بازیگر, فیلمبردار, دستیار فیلمبردار
علی باقری بازیگر سینما است.

عکس‌های علی باقری


لوگو فیلم «نفس»
پوستر فیلم «نفس»
بهزاد دورانی و علی باقری در فیلم «کله سرخ»
فیلم «کله سرخ»
پشت صحنه فیلم «کله سرخ»
فتوکال فیلم «خوک» در جشنواره فیلم برلین
علی باقری در فتوکال فیلم «خوک» در جشنواره فیلم برلین
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پرویز خان
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرونده باز است
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آه سرد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تفریق
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر عنکبوت
۶.۲۱ /۱۰

از مجموع ۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر متری شیش و نیم
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۲۳۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر حرف آخر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شهر خاموش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شب طلایی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر خوک
۶.۶۱ /۱۰

از مجموع ۲۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی نامی
۴.۹۶ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر دشت خاموش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۳۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر گلدن تایم
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر هرماس
۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو سگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یاور
۳.۳۷ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر نگاه سرخ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گنجشک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خرها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اژدها وارد می‌شود!
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴۶۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه فصل دوم
۷.۹۶ /۱۰

از مجموع ۱۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 6
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 4
۷.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 1
۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر کله سرخ
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ابری
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرخپوستها
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دونده
۸.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره دنباله دار
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تیغ و ابریشم
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر در محاصره
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اشباح
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جنگ اطهر
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صاعقه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سیاه راه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در اسارت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرخپوستها
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سرخپوستها
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر صدای صحرا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما