سودابه آقاجانیان مهرام

بازیگر
سودابه آقاجانیان متولد 1341 تهران، لیسانس الهیات از دانشگاه تربیت معلم و مجری تلویزیون بوده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر لبه تیغ
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر چشمان سیاه
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پاتوق
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر فردا روز دیگری است
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه و موزه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما