علی عامل هاشمی

بازیگر
علی عامل هاشمی بازیگر ایرانی است. او برادر کوچکتر هدایت هاشمی است.

عکس‌های علی عامل هاشمی

پوستر قسمت هفتم سریال «سیاوش»
پوستر قسمت دوازدهم سریال «سیاوش»
علی عامل هاشمی در سریال «تازه وارد»
علی عامل هاشمی و شقایق دهقان در فیلم «انفرادی»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بیست کووید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر انفرادی
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر تازه وارد
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۳.۶۲ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر سیاوش
۵.۵۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر سال های دور از خانه
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر هزارپا
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۲۵۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر دنده معکوس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه
۶ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما