سعید راد

بازیگر
احمد حق پرست راد (سعید راد) پس از پایان تحصیلات متوسطه، از سال 1347 به فعالیت در سینما پرداخت. برای بازی در فیلم «خداحافظ رفیق» (1350) امیر نادری و علیرضا زرین دست به سراغ او رفتند. نادری او را می پسندد و‌ نام سعید راد را برای او انتخاب می کند. سعید راد در سال 1350 دو فیلم بازی کرد؛ یکی برای نادری «خداحافظ رفیق» و یکی هم برای محمد علی جعفری «الکلی». «خداحافظ رفیق» و «الکلی» دو نوع فیلم بودند با دو نقش متفاوت؛ و کارنامه ی بازیگری سعید راد با این دو نوع فیلم و نقش شکل گرفت. او در «صادق کرده» (ناصر تقوایی، 1351) «صبح روز چهارم» (کامران شیردل، 1351) «کافر» (فریدون گله، 1351)‌ «تنگنا» (امیر نادری،‌1352) «مسلخ» (هادی صابر، 1353) و «هزار بار مردن» (جلال مهربان، 1353) نقش ضد قهرمان هایی را بازی کرد که در منجلابی از نکبت و خون فرو می غلتند،‌ بی آن که ذره ای امید به آینده داشته باشند. تصویر زندگی ضد قهرمان هایی که سعید راد نقش آن ها را بازی می کرد خطوط قلم اندازی از قیافة ناگوار جامعه را در خود داشتند. سعید راد که در نقش های قبلی جا افتاده بود نتوانست با فیلم هایی مثل «قاصدک» (محمد صفار، 1355) «ساخت ایران» (امیر نادری، 1357) «سفر سنگ» (مسعود کیمیایی،‌ 1357) خود را با آن ها همراه و هم آهنگ کند. بنابراین در بحبوحه ی غلبه ی سینمای منحط بر «موج نو» و «موج سوم» تن به ایفای نقش های نازلی در «دو آقای باشخصیت» (امیر شروان،‌ 1354) «شرف» (عزیزالله بهادری، 1354) «هدف» (ایرج قادری،‌ 1354) «آقای لر به شهر می رود» (امیر شروان،‌ 1357) و «گدای اشراف زاده» (عزیزالله بهادری، 1357) داد که هیچ کدام موفقیتی برای او نداشتند. سعید راد در این دوره نتوانست خود را از گردابی که در آن رها کرده بود نجات دهد. در سال های پس از پیروزی انقلاب، که بسیاری از چهره های سرشناس سینمای ایران ممنوع کار شده بودند، سعید راد (با نام اصلی اش احمد حق پرست راد) در هفت فیلم، «برزخی ها» (ایرج قادری،‌ 1360)‌ «مرز» (جمشید حیدری، 1360) «خط قرمز» (مسعود کیمیایی،‌ 1361) «فرمان» (کوپال مشکات،‌ 1361) «دادشاه» (حبیب کاوش، 1362) «عبور از میدان مین» (جواد طاهری، 1362) و «عقاب ها» (ساموئل خاچیکیان، 1364) بازی کرد، که با آن ها نیز به مقام و جایگاه اولیه ی خود نرسید. پس از آن بازی او در سال 1366 به خارج از کشور مهاجرت کرد. در آمریکا فقط در نمایش آخرین بازی به کارگردانی محمود استاد محمد بازی کرد و مشکلات فراوانی متحمل شد،‌ به طوری که همواره مترصد این بود که به ایران بازگردد.

عکس‌های سعید راد


سعید راد در نشست خبری «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
سعید راد در نشست خبری فیلم «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
سعید راد در «عشق و جنون»
فیلم عشق و جنون ساخته حسن نجفی
فیلم عشق و جنون با بازی سعید راد و شیوا مکینیان
فیلم عشق و جنون با بازی سعید راد
سعید راد و شیوا مکینیان در فیلم عشق و جنون
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

پشت صحنه سریال «دل»
آنونس سریال «ترور خاموش»
پوستر سرزمین مادری
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ترور خاموش
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر گیل دخت
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر در چشم باد
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و جنون
۴.۷ /۱۰

از مجموع ۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر گیرنده
۳.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر چ
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۵۰۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر آب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر طغرل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دوئل
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۳۲۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر دل
۵.۲۶ /۱۰

از مجموع ۵۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر با عشق مردن
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر امپراطور جهنم
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر پایان خدمت
۵.۵۸ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر مسلخ
۳.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر کنیز
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پروانگی
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب ها
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از میدان مین
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دادشاه
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر برزخی ها
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرز
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خط قرمز
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گدای اشراف زاده
۱۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همراهان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هزار بار مردن
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت بزرگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سفر سنگ
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر خاکستری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آقای لر به شهر می رود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قاصدک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جدال
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هدف
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر کمین
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شرف
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دو آقای با شخصیت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دزد سوم
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد شب
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خشم و خون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سالومه
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خورشید در مرداب
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تیغ آفتاب
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مردی در طوفان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کافر
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر صبح روز چهارم
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر صادق کرده
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر فاتحین صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظ رفیق
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر الکلی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما