عیسی صفایی

بازیگر
متولد 1305 در تهران. فوت: 31 اردیبهشت 75 بر اثر سکته قلبی. در سال 1321 با همکاری تعدادی از دوستانش «انجمن هنرپیشگی جوانان» را تأسیس و همزمان فعالیت های تئاتری اش را به عنوان بازیگر آغاز کرد. پس از مدتی، به خدمت دولت درآمد و از تئاتر کناره گیری کرد. سال 47 فعالیتش را در عرصه سینما ادامه داد و یکی از فعالان تشکیلات صنفی انجمن بازیگران در سال های 51 ـ 1350 بود. سال 62 با تشکیل انجمن هنرمندان، مجدداً به فعالیت در این انجمن پرداخت و پس از تشکیل خانه سینما نیز در صف فعالان صنف بازیگران قرار گرفت. نخستین فیلمی که بازی کرد شب بیست و نهم (حمید رخشانی) بود و پس از آن از جمله در خواستگاری، دادستان، شتابزده، آخرین بندر و مهریه بی بی بازی کرد. بوی پیراهن یوسف آخرین فیلم مرحوم صفایی بود. وی از جمله در مجموعه های تلویزیونی پیک سحر، رعنا و کارآگاه نیز بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دو روی سکه
۳.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر فروشگاه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مجسمه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شتابزده
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز را به خاطر بسپار
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بوی پیراهن یوسف
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۴۴۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر رعنا
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر من زمین را دوست دارم
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر می خواهم زنده بمانم
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهریه بی بی
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بوی خوش زندگی
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بهشت پنهان
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین بندر
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر همسر
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر طعمه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر به خاطر همه چیز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب بیست و نهم
۸.۶۹ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر خواستگاری
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما