جمشید مهرداد

بازیگر
جمشید مهرداد متولد 1311 در کرمانشاه است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1331 با فیلم مادر آغاز کرد. او در سال 1380 درگذشت.

عکس‌های جمشید مهرداد

جمشید مهرداد و ناصر ملک مطیعی در فیلم «شیخ صالح»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر محکوم
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از حقیقت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر روزهای تاریک یک مادر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حقه بازان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سه تا نخاله
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آواره های تهران
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جلاد
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رنگین کمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حلقه های ازدواج
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی مشکی و شلوارک داغ
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر جدایی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مواظب کلات باش
۹.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان قلب ها
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر تنهایی
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گدای اشراف زاده
۱۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تکیه بر باد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بر فراز آسمانها
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فریادرس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دو کله شق
۹ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر خدا قوت
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرستوهای عاشق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رامشگر
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه جوانی
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بی نشان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هم قسم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قرار بزرگ
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زیبای پررو
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر نگو، بلا بگو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چشمان بسته
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ همسایه
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شکست ناپذیر
۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگلا عوضی گرفتین
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بزن بریم دزدی
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قربون هرچی خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ صالح
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جنگجویان کوچولو
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جبار سرجوخه فراری
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر عباسه و جعفر برمکی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بابا نان داد
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آب نبات چوبی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اسیر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگلترین زن عالم
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر برای که قلب ها می تپد
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تاکسی عشق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب گناه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قدرت عشق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تحفه هند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد دو چهره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد بی ستاره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر غم ها و شادی ها
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شارلاتان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ببر کوهستان
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زنگ های خطر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اشک ها و خنده ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نصیب و قسمت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قربون خودم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چادرنشین ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پنجه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اشک شوق
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه سرنوشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تازه به دوران رسیده
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پول حلال
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گوهر لکه دار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دست تقدیر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عروس فراری
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ظالم بلا
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین طوس
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر غفلت
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های تهران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چهره آشنا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما