امیر افشار

نویسنده, بازیگر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سایه روشن
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر سینما نیمکت
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۳۳۴ رای

امتیاز شما