حسن معجونی

بازیگر
حسن معجونی متولد 1347 در تهران است. وی فارغ التخصیل رشته ادبیات نمایشی است.

عکس‌های حسن معجونی


حسن معجونی در «بی نامی»
باران كوثرى و حسن معجونى در فیلم «بی نامی»
پوستر فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید! با بازی حسن معجونی
فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید! با بازی حسن معجونی
حسن معجونی در نمایی از فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید!
نمایی از فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید!
حسن معجونی در فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید!
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری


آنونس جدید فیلم «خوک»
آنونس «ما همه باهم هستیم ...
آنونس فیلم «تپلی و من»
آنونس جدید «تپلی و من»
حسن معجونی به «گورکن» پی ...
آنونس «آبادان یازده ۶۰»
پوستر راز بقا
۷ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر دفتر یادداشت
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر گردن زنی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آغوش باز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نیوکمپ
۶.۵۹ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر رهایم کن
۶.۰۴ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر لتیان
۵.۰۷ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر استاد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب طلایی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر جاده خاکی
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خوک
۶.۶۱ /۱۰

از مجموع ۲۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی نامی
۴.۹۶ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر از رئیس جمهور پاداش نگیرید!
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر بی حسی موضعی
۵.۰۹ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر آبادان یازده 60
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۲۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر آهوی من مارال
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شمعدونی
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر برف روی کاج ها
۶.۵۷ /۱۰

از مجموع ۲۴۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر ما همه با هم هستیم
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۳۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر گورکن
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر کنعان
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۸۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر اشباح
۳.۸۲ /۱۰

از مجموع ۳۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر ای دوست مرا به خاطر آور
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران
۷.۲۶ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر از تهران تا بهشت
۳.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصه ها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴۱۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر تپلی و من
۵ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر تتل و راز صندوقچه
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر همیشه پای یک زن در میان است
۵.۸۹ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر خیابان های آرام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما