دیوید دنمان

بازیگر
دیوید دنمان بازیگر آمریکایی متولد 1973 است. او در فیلم های «هدیه»، «13 ساعت»، «لوگان خوش شانس» و «پازل» بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رهایی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر میر از ایست تاون
۹.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جابز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گرینلند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر 13 ساعت: سربازان مخفی بنغازی
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر برایتبرن
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پازل
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما