نظام فاطمی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
نظام فاطمی متولد 1310 آشتیان، فارغ التحصیل ادبیات از دانشگاه تهران است. وی فعالیت سینمایی را سال 1338 با نگارش فیلمنامه فیلم «دو قلوها» به کارگردانی شاپور یاسمی آغاز کرد. او در 31 تیرماه 1373 بر اثر سکته قلبی درگذشت.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هارون و قارون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی مشکی و شلوارک داغ
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دختران بلا، مردان ناقلا
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زنگ اول
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلام حق
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر راز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حسرت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پاشنه طلا
۸.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر دروغگوی کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قربون هرچی خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردان خلیج
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کاکل زری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر استوار و پاسبان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قصاص
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرید حق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گردباد زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سالار مردان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زن ها و شوهرها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیطون بلا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کمینگاه شیطان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دهکده طلایی
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گرگهای گرسنه
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیوه های خندان
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر وسوسه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هارون و قارون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی مشکی و شلوارک داغ
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر گل خشخاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظ کوچولو
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حسرت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پاشنه طلا
۸.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر اوستا کریم نوکرتیم
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر قربون هرچی خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کاکل زری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر استوار و پاسبان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گردباد زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیطون بلا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دهکده طلایی
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساحل دور نیست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پیمان دوستی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هارون و قارون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حسرت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قربون هرچی خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گردباد زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زن ها و شوهرها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیطون بلا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کمینگاه شیطان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دهکده طلایی
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد میدان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گرگهای گرسنه
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیوه های خندان
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر فردا روشن است
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دوقلوها
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گردباد زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سالار مردان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زن ها و شوهرها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیطون بلا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زنگ اول
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اوستا کریم نوکرتیم
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما