مصطفی طاری

بازیگر
مصطفی طاری(کامران فرد) متولد سال 1324 در تهران، بازیگر ایرانی است. او لیسانس تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک سال 1356 دارد. بازی در تئاتر را از سال 1348 و کار در سینما را از سال 1353 با ایفای نقش کوتاهی در «مسافر» کاری از «عباس کیارستمی» تجربه کرد.

عکس‌های مصطفی طاری

داوود غفاری در فیلم سینمایی «خشم الهی»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نازنین
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جدال در تاسوکی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مختارنامه
۷.۵۵ /۱۰

از مجموع ۲۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر تفنگ سرپر
۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب مکافات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سفر سبز
۴.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر معصومیت از دست رفته
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر بهار در پاییز
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران و طراران
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شاهگوش
۷ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر 12 صندلی
۲.۴۹ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران
۹.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر قفسی برای پرواز
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اولین انتخاب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک مرد آبی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چهره به چهره
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هم نفس
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر انتظار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر از بلور خون
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خواستگاری
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ارثیه
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنگلبان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بی پناه
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پلاک
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آوار
۸.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر کرکس ها می میرند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر از فریاد تا ترور
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خشم الهی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گزارش
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سلام تهران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر غبار نشینها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما