امیرمحمد زند

بازیگر
امیرمحمد زند متولد 1357 در تهران است. وی دوره آموزش بازیگری را در مدرسه هنرهای دراماتیک ایتالیا گذرانده است.
September 22, 1978 (۴۶ سال )

عکس‌های امیرمحمد زند

تست گریم بازیگران فیلم ویدیویی «دن وارینی»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
۳.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر محرمانه
۱.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ناچاری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فوق سری
۳.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر ترور خاموش
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر سفر در خانه
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر اتوبوس شب
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و پلنگ
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر هزاران چشم
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر در قصه‌ها زندگی می‌کنند
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تازه وارد
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۳۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر ستایش 2
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر او یک فرشته بود
۵.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر زمین انسان ها
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر حرفه ای
۵.۴۶ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر ایل دا
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان من
۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر به دنیا بگویید بایستد
۳.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر راه و بیراه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ناچاری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خط تماس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بن سای
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات پایتخت
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زبان مادری
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب حورا
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ما چند نفر
۴.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر اشک تمساح
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مثل شیشه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آواز دهل
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمستان گرم
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قدم زدن در بهشت
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دو ماه شمسی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رویای کبود
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آکاردئون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دلشوره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لواسان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تقاطع
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر دن وارینی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا و خاک
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما