رویا اسدی

نویسنده
رویا اسدی نویسندگی سریال «پاتوق» را برعهده داشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر حیرانی
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پاتوق
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما