صالح نجفی

بازیگر, طرح اولیه داستان از
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زمین آسمانی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زاگرس
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما