فریبا خادمی

بازیگر
فریبا خادمی شاعر، رمان‌نویس و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد 1344 در تهران است. وی فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1380 با فیلم نغمه آغاز کرد.
September 21, 1965 (۵۹ سال )

عکس‌های فریبا خادمی


فریبا خادمی، نسیم ادبی و مهسا آبیز در فیلم حراج
فریبا خادمی و نسیم ادبی در فیلم حراج
پوستر فیلم حراج
فریبا خادمی و مهسا آبیز در فیلم حراج
فیلم حراج
فریبا خادمی در فیلم حراج
فریبا خادمی و مهسا آبیز در فیلم سینمایی حراج
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ساختمان 85
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر گذر از رنج ها
۱.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر خسوف
۵.۹۱ /۱۰

از مجموع ۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر نغمه
۳.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دفترخانه شماره 13
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سال های مشروطه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دختری به نام ایران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زمانی دیگر
۴.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر حراج
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر گوشواره
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ابجد
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما