کریم عباسی

بازیگر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دستمزد
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر من مادر هستم
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۱۴۹ رای

امتیاز شما