رحیم روشنیان

کارگردان, نویسنده, بازیگر
رحیم روشنیان متولد 1298 بندر انزلی، فارغ التحصیل از هنرستان هنرپیشگی تهران است. وی فعالیت هنری را سال 1318 با بازی در نمایش «اپرت جنت و مرجان» آغاز کرد. او سینمای حرفه ای را سال 1332 با بازی در فیلم «بازگشت» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان تجربه کرد. روشنیان سال 1354 در تهران به دیدار حق شتافت.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر فیل و فنجان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قاصد بهشت
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دخترها اینطور دوست دارند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردها و نامردها
۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب نشینی در جهنم
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر دایره مینا
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر پا برهنه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرجان
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ممل آمریکایی
۹.۰۴ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر دو آقای با شخصیت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظ کوچولو
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بابا خالدار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ناخدا
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کاکا سیاه
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تیغ آفتاب
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یک جو غیرت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فرشته نجات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شب فرشتگان
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ایستگاه ترن
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمزمه محبت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زشت و زیبا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گناه من چیست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گل های گیلان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب خطرناک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دختر ساری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آن ها زندگی را دوست داشتند
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گربه وحشی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ساحل دور نیست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در انتهای ظلمت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اهریمن زیبا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیر فروش
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه شمال
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه گناهکاریم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بهلول
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خورشید می درخشد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عروس دجله
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فیل و فنجان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پا برهنه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرشته نجات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چاکر شما کوچولو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زشت و زیبا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گل های گیلان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ساحل دور نیست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه شمال
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه گناهکاریم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فیل و فنجان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پا برهنه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرشته نجات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چاکر شما کوچولو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زمزمه محبت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زشت و زیبا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گل های گیلان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فیل و فنجان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پا برهنه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرشته نجات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چاکر شما کوچولو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زشت و زیبا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گل های گیلان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همه گناهکاریم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مادموازل خاله
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساحل دور نیست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما