غلامعلی برجسته

نویسنده, بازیگر, تهیه کننده
غلامعلی برجسته در سال 1322 در تهران متولد شد. او پس از طی کردن دوره های دبستان و دبیرستان در دبستان شریعت و دبیرستان های مروی و مشعل دانش،‌ کلاس های مدیریت تولید را در باغ فردوس گذراند. در سال 1346 با سرودن ترانه بهار برای روانبخش خواننده ی رادیو به رادیو آمد و در همان سال با بازی در فیلم زیر گنبد کبود به سینما و در سال 1347 با خواندن ترانه ی نور امید به جمع خوانندگان رادیو پیوست و با پیروزی انقلاب فعالیت در سینما را با بازی در فیلم بازرس ویژه آغاز نمود. در سال 1368 با فیلم جستجو در جزیره تهیه کنندگی را تجربه کرد. پس از آن در سال 1370 با فیلم آلما مدیریت تولید را نیز تجربه کرد.
January 12, 1944 (۸۰ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زیر بامهای شهر
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شتابزده
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در شب عروسی
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جستجو در جزیره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زن بدلی
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شور عشق
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر دعوت به شام
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیرهای جوان
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر غریبانه
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه آخر
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر راز گل شب بو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خانه خلوت
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر تبعیدی ها
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خواستگاری
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مهلت
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کمینگاه
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مشت
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب ها
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پایگاه جهنمی
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بالاش
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بازرس ویژه
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر زیر بامهای شهر
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در کمال خونسردی
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پرستوهای عاشق
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آلما
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ملودی
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر کارد و پنیر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شرط ازدواج
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جستجو در جزیره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر راز گل شب بو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آلما
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شور عشق
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر راز گل شب بو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دو کبوتر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دو کبوتر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما