فیلم هایی که بعد از سریال آکتور باید ببینید| سینما در خیابان

اختصاصی سلام سینما - مرز مبهم میان واقعیت و خیال همیشه سوژهٔ کنجکاوی برانگیزی برای هنرمندان مختلف بوده است. از آثار ادبی نیکلای گوگول و رئالیسم جادویی و سبک اجرایی پیتر بروک یا برتولت برشت در تئاتر بگیرید تا فیلم «اینسپن» کریستوفر نولان. شکستن...

فیلم هایی که بعد از سریال آکتور باید ببینید| سینما در خیابان
فیلم هایی که بعد از سریال آکتور باید ببینید| سینما در خیابان

فیلم هایی که بعد از سریال آکتور باید ببینید| سینما در خیابان

اختصاصی سلام سینما - مرز مبهم میان واقعیت و خیال همیشه سوژهٔ کنجکاوی برانگیزی برای هنرمندان مختلف بوده است. از آثار ادبی نیکلای گوگول و رئالیسم جادویی و سبک اجرایی پیتر بروک یا برتولت برشت در تئاتر بگیرید تا فیلم «اینسپن» کریستوفر نولان. شکستن...

جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های رایگان

جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌ها برای دانلود

۱
star۸.۲۹ از ۴۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۸.۳ از ۴۸ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۸.۲ از ۱۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۸.۲ از ۱۰ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۷.۴۳ از ۱۰۶ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۴ از ۱۰۶ رای
علاقمندی‌ها
۴
star۷.۴۳ از ۵۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۴ از ۵۸ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۷.۲۷ از ۱۹۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۳ از ۱۹۸ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۶.۷۱ از ۱۷ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۷ از ۱۷ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۶.۶۹ از ۱۳ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۷ از ۱۳ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۶.۶۲ از ۲۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۶ از ۲۱ رای
علاقمندی‌ها
۹
star۵.۵۹ از ۷۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۶ از ۷۵ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
star۵.۲۳ از ۲۴۹ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۲ از ۲۴۹ رای
علاقمندی‌ها
۱۱
star۵.۱۵ از ۸۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۱ از ۸۲ رای
علاقمندی‌ها
۱۲
star۴.۱۹ از ۳۷ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۲ از ۳۷ رای
علاقمندی‌ها
۱۳
star۳.۵ از ۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۳.۵ از ۴ رای
علاقمندی‌ها
۱۴
star0 از 0 رای
امتیاز شما
امتیاز star0 از 0 رای
علاقمندی‌ها
۱۵
star0 از 0 رای
امتیاز شما
امتیاز star0 از 0 رای
علاقمندی‌ها
۱۶
star0 از 0 رای
امتیاز شما
امتیاز star0 از 0 رای
علاقمندی‌ها
۱
star۷.۷۵ از ۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۸ از ۴ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۷.۴ از ۹۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۴ از ۹۸ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۷.۲۵ از ۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۳ از ۸ رای
علاقمندی‌ها
۴
star۷.۰۲ از ۵۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷ از ۵۰ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۶.۵ از ۱۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۵ از ۱۸ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۶.۳۶ از ۱۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۴ از ۱۴ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۶.۱۱ از ۴۶ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۱ از ۴۶ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۶.۰۷ از ۱۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۱ از ۱۵ رای
علاقمندی‌ها
۹
star۶ از ۳ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶ از ۳ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
star۵.۶۱ از ۴۶ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۶ از ۴۶ رای
علاقمندی‌ها
۱۱
star۵.۶ از ۱۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۶ از ۱۵ رای
علاقمندی‌ها
۱۲
star۵.۳۱ از ۱۳ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۳ از ۱۳ رای
علاقمندی‌ها
۱۳
star0 از 0 رای
امتیاز شما
امتیاز star0 از 0 رای
علاقمندی‌ها
۱
star۱۰ از ۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱۰ از ۱ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۸.۲۱ از ۱۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۸.۲ از ۱۴ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۷.۳۳ از ۱۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۳ از ۱۵ رای
علاقمندی‌ها
۴
star۶.۹۷ از ۲۹ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷ از ۲۹ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۶.۶۶ از ۳۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۷ از ۳۵ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۵.۹۴ از ۱۰۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۹ از ۱۰۲ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۵.۶۴ از ۲۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۶ از ۲۵ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۵.۲۵ از ۱۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۳ از ۱۲ رای
علاقمندی‌ها
۹
star۴.۵ از ۲۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۵ از ۲۴ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
star۴.۴۹ از ۳۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۵ از ۳۵ رای
علاقمندی‌ها
۱۱
star۳.۴۴ از ۱۶ رای
امتیاز شما
امتیاز star۳.۴ از ۱۶ رای
علاقمندی‌ها
۱۲
star۳.۱ از ۲۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۳.۱ از ۲۱ رای
علاقمندی‌ها
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

آخرین نقدهای بلند نوشته شده


نقد مردمی

همه یک بازیگر هستیم


آکتور (Actor)
به طور خاص در «آکتور»، پیروی از یک الگوی ثابت برای شخصیت‌پردازی از سوی جاویدی، تبدیل به عنصری حیاتی گشته و گویی مسیر پختگی او در این مقوله -شخصیت‌پردازی- را از «ملبورن» تا «سرخپوست» و سپس «آکتور» برایمان نمایان می‌سازد.
به طور خاص در «آکتور»، پیروی از یک الگوی ثابت برای شخصیت‌پردازی از سوی جاویدی، تبدیل به عنصری حیاتی گشته و گویی مسیر پختگی او در این مقوله -شخصیت‌پردازی- را از «ملبورن» تا «سرخپوست» و سپس «آکتور» برایمان نمایان می‌سازد.

"برادران لیلا"


برادران لیلا (Leila's Brothers)
فیلم سینمایی"برادران لیلا" که در ظاهر آینه¬ ی بخشی از جامعه می¬ باشد و عنوانش نوع رابطه¬ ی صاحب اسم با دیگر شخصیت¬ های فیلم را به یدک می¬ کشد، از خانواده¬ ای می¬ گوید که به علت فقدان پایگاه قدرتمند مالی و عاطفی، بحران¬ های متفاوتی را تجربه می ¬کند. بحرانی که پس از نهاد خانواده، جامعه را در برگرفته و شخصیت¬ های فیلم را در سراشیبی سقوط قرار می¬ دهد.
فیلم سینمایی"برادران لیلا" که در ظاهر آینه¬ ی بخشی از جامعه می¬ باشد و عنوانش نوع رابطه¬ ی صاحب اسم با دیگر شخصیت¬ های فیلم را به یدک می¬ کشد، از خانواده¬ ای می¬ گوید که به علت فقدان پایگاه قدرتمند مالی و عاطفی، بحران¬ های متفاوتی را تجربه می ¬کند. بحرانی که پس از نهاد خانواده، جامعه را در برگرفته و شخصیت¬ های فیلم را در سراشیبی سقوط قرار می¬ دهد.

خیبری یا موتوری


بادیگارد (Bodyguard)
موضوع : نقد فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی کیا  پل ورهوفن کارگردان هلندی تبار سینما می گوید : "احتمالا همه ما تصور میکنیم که سینما نوعی هنر است  ، من قطعا به این دلیل وارد سینما شدم اما حال دیگر چنین عقیده ای ندارم " سینما پرده ایست برای هنر ، عقاید ،سخن ها ، افکار ، هر شخصی  هم می تواند دوربینی داشته باشد و با آن فیلم بسازد منتهی شخصی در این مسیر پیروز  شده که درک  بهتری از هنر  داشته باشد ، حاتمی کیا با فیلم های خود در سینمای انقلاب...
موضوع : نقد فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی کیا  پل ورهوفن کارگردان هلندی تبار سینما می گوید : "احتمالا همه ما تصور میکنیم که سینما نوعی هنر است  ، من قطعا به این دلیل وارد سینما شدم اما حال دیگر چنین عقیده ای ندارم " سینما پرده ایست برای هنر ، عقاید ،سخن ها ، افکار ، هر شخصی  هم می تواند دوربینی داشته باشد و با آن فیلم بسازد منتهی شخصی در این مسیر پیروز  شده که درک  بهتری از هنر  داشته باشد ، ...

مقاله و مصاحبه

ترجمه: حسن مختاری  تعریف دقیقی از فیلم کوتاه مستقل وجود ندارد، علیرغم اینکه یک هنر سینمایی شناخته شده است. در یک مفهوم گسترده در جهان، فیلم کوتاه مستقل، محصولی است که کمتر از ۸۰ دقیقه طول زمان دارد و خارج از کمپانی های سینمایی بزرگ‌ تولید می‌شود. در واقع، فیلم‌های کوتاه مستقل طیف وسیعی از ژانرها و طول‌های زمانی را در بر می‌گیرند. برخی از انیمیشن های کوتاه می‌توانند کمتر از دو دقیقه مدت زمان داشته باشند، در عین حال که مدت زمان فیلمهای داستانی و مستند، تا یک ساعت یا بیشتر هم می رسد. فیلم مستقل، صرفنظر از مدت زمان پخش آن، به عنوان فیلمی تعریف می‌شود که به نسبت تولیدات استودیوهای سینمایی بودجه کمی دریافت می کند یا اصلا بودجه ای نیاز ندارد. غالب این فیلم ها دیدگاه منحصر به فرد سازنده اش را بیان می کنند. منابع محدود برای تولید برخی از فیلم‌های مستقل به این مفهوم است که ساخت یک فیلم کوتاه اغلب به دلیل هزینه های محدود نیز، سودآور است. زمان تولید اکثر فیلم های کوتاه مستقل نیز به طور قابل توجهی کمتر از زمان تولید فیلم هایی است که سرمایه گذاران حرفه ای دارند. فیلم های کوتاه در ایالات متحده آمریکا تعریف خاصی دارند. آکادمی علوم و هنرهای موشن پیکچر (AMPAS) مدت زمان این فیلم ها را بین ۴۰ تا ۸۰ دقیقه تعریف می کند و هنگامی که این موضوع با محدودیت‌های فیلم مستقل ادغام می‌شود، فیلم‌های کوتاه متمرکز ...
   کلینت ایستوود تنها یک شش‌لولبندِ چیره‌دست نیست که نیکوتین می‌جود و گناهانش‌ را تُف می‌کند. او فیلم‌سازی قصه‌گو و کاربلد است که باور دارم هیچ وطن‌پرستی به اندازه او برای کشورش تک‌تیراندازیِ رسانه‌ای نداشته. فیلم‌سازی که در مقام کارگردان و بازیگر پس از «جویندگان» جان فورد «نابخشوده»‌اش سینمای وسترن را به لرزه انداخت تا به همگان ثابت کند می‌شود با ژانر ضدوسترن، وسترن را تعریف کرد. در «تسلیم ناپذیر» چهره‌ای از نلسون ماندلا به نمایش گذاشت که علاوه‌بر فراگیری ...
ترجمه: حسن مختاری «پایگاه خبری فیلم کوتاه»: مرحله پخش فیلم، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل در سینمای کوتاه است. سالانه تعداد زیادی فیلم کوتاه در ایران تولید می‌شوند که همه آنها شانس یافتن یک پخش کننده خوب را پیدا نمی‌کنند. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از سینماگران فیلم کوتاه با شرکت‌های پخش فیلم جهانی قرارداد بسته‌اند. اما به دلیل نداشتن اطلاعات کافی درباره نحوه عملکرد شرکت‌های پخش فیلم و فرایند توزیع فیلم دچار مشکلاتی شده‌اند. همه ما داستان‌های هولناکی ...

آخرین اخبار و اطلاع‌رسانی‌ها