پوستر فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما

فیلم‌ سینمایی

ناصرالدین شاه آکتور سینما (۱۳۷۰)

۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۱۱۰ رای

منتقدان:

۵.۵

امتیاز دهید:

نگاهی به تاریخ سینمای ایران از آغاز تا امروز است...

کارگردان: محسن مخملباف

نویسنده: محسن مخملباف

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما


فاطمه معتمدآریا و عزت الله انتظامی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
فاطمه معتمدآریا و عزت الله انتظامی در فیلم سینمایی «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
اکبر عبدی و عزت الله انتظامی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
فاطمه معتمدآریا در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
مهدی هاشمی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
ماهایا پطروسیان و عزت الله انتظامی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
عزت الله انتظامی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
مهدی هاشمی و پروانه معصومی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما»

خبرهای مرتبط با فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما

نظرهای منتشر شده فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما