پوستر سریال در حاشیه 1

سریال تلویزیونی |کمدی

در حاشیه 1

۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی داستان«هومن صحرایی »دانشجوی رشته پزشکی است که با مشکل بیکاری و اقتصادی روبرو می شود. وی به یکی از مراکز درمانی به نام « حاشیه »فرستاده می شود.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال در حاشیه 1