پوستر فیلم مترسک

فیلم‌ سینمایی

مترسک (۱۳۶۲)

۸.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

اسماعیل با پسر و دختر خردسالش، علی و سونا، زندگی می کند. همکلاسی علی، از رفتار نامادری اش شکایت دارد. علی همواره در هراس است که مبادا به دست چنین زن پدری گرفتار شود. پدر علی به ترغیب دوستان خود با «استر خانم» مربی پرورشگاه ازدواج می کند. اما به دلیل تصوری که علی از «زن بابا » در ذهن دارد مهربانی های استر را با خشونت پاسخ می دهد. تداوم مهربانی های نامادری و نصیحت های معلم سبب تغییر رفتار علی می شود و سرانجام او زن را چون مادر خود می پذیرد.

کارگردان: حسن محمدزاده

نویسنده: مهدی معدنیان

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم مترسک