پوستر سریال دیگری

سریال تلویزیونی

دیگری (۱۳۹۳)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از 0 رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه با محوریت موضوع اهدای عضو، داستان جوانی به نام علی را روایت می کند که هم از پدر پیر خود نگهداری می کند و هم نقش موثری در زندگی خواهرش دارد. او فردی خیرخواه است. به بچه های بی سرپرست پرورشگاه سر زده و زندانیان تنها را رایگان به مقصد می رساند. تا این که در سالروز تولدش اتفاقی رخ داده و نظم زندگی اش به هم می خورد.

کارگردان: احمد کاوری

نویسنده: محمدحسین لطیفی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال دیگری