پوستر فیلم آفتاب بر همه یکسان می تابد

فیلم‌ سینمایی |درام

آفتاب بر همه یکسان می تابد (۱۳۸۵)

The Sun Shines on All Equally

۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

ژانت در پی درخواست دوست دیرینه اش نگار از اصفهان به تهران می آید تا رضا، شوهر مجروح نگار را از بیمارستان بربایند ژانت پزشکی است که نگار در این سفر به وی محتاج است.

کارگردان: عباس رافعی

نویسنده: عباس رافعی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های فیلم آفتاب بر همه یکسان می تابد


مریلا زارعی در فیلم «آفتاب بر همه یکسان می تابد»
مریلا زارعی در فیلم سینمایی «آفتاب بر همه یکسان می تابد»
احمد مهران فر و لاله اسکندری در فیلم «آفتاب بر همه یکسان می تابد»
لاله اسکندری در فیلم «آفتاب بر همه یکسان می تابد»
مریلا زارعی، احمد مهران فر و لاله اسکندری در فیلم «آفتاب بر همه یکسان می تابد»
لاله اسکندری در فیلم سینمایی «آفتاب بر همه یکسان می تابد»
احمد مهران فر در فیلم «آفتاب بر همه یکسان می تابد»
مریلا زارعی در «آفتاب بر همه یکسان می تابد»

نظرهای منتشر شده فیلم آفتاب بر همه یکسان می تابد