پوستر سریال آخرین گناه

سریال تلویزیونی |درام

آخرین گناه

last sin

۸.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

چشم مردی پس از مرگ به فردی دیگری پیوند زده می شود و همین منجر می شود تا وی چشم برزخی پیدا کند و افراد را همراه با گناهانشان مشاهده کند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال آخرین گناه