فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳/ گزارش تصویری

عکس‌های علی عسگری، علیرضا خاتمی، مجید صالحی، حسین سلیمانی، صدف عسگری، فرزین محدث و ... در فتوکال فیلم آیه های زمینی در هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳/ گزارش تصویری

**این گزارش به روز رسانی می‌شود**

اختصاصی سلام سینما - فیلم سینمایی «آیه‌های زمینی» تنها نماینده ایران در هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن (۲۰۲۳) است. مجید صالحی، حسین سلیمانی، فرزین محدث، صدف عسگری و فائزه راد، ستارگان این فیلم در فتوکال آن در کن ۲۰۲۳ حضور داشتند.

مجید صالحی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - مجید صالحی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - مجید صالحی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - مجید صالحی

حسین سلیمانی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - حسین سلیمانی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - حسین سلیمانیفتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - حسین سلیمانی

فرزین محدث

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - فرزین محدث

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - فرزین محدث

فائزه راد

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - فائزه راد

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - فائزه راد

علی عسگری و علیرضا خاتمی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - علی عسگری - علیرضا خاتمی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - علی عسگری - علیرضا خاتمی

مجید صالحی، علی عسگری و علیرضا خاتمی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳ - علی عسگری - علیرضا خاتمی - مجید صالحی

صدف عسگری، فائزه راد، علی عسگری، مجید صالحی، علیرضا خاتمی، فرزین محدث، حسین سلیمانی

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳

فتوکال فیلم آیه های زمینی در کن ۲۰۲۳

 

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده